چت
میلگرد
14 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد از سایز 10 تا 32 به میزان حداقل تناژ 1000 تن هستیم.

×