چت

آگهی های خرید هلدینگ آروند - 16902

شمش و تختال
26 بهمن، 1402 2 ماه پیش

خریدار اسلب

اسلب قطر 20 سانت عرض 1 متر با طول های 8 و 10 و 12 ، صادراتی پاکستان تحویل مرز پاکستان هفته ای 100 تن خریداریم.

ناودانی
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ناودانی

خریدارناودانی از سایز 10 تا 32 به میزان حداقل تناژ 1000 تن می باشیم.

میلگرد
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد از سایز 10 تا 32 به میزان حداقل تناژ 1000 تن هستیم.

تولیدات و مصنوعات فلزی
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار تولیدات و مصنوعات فلزی

بست داربست ساده و اچ پیم به میزان حداقل تناژ 1000 تن خریداریم.

لوله داربستی
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار لوله داربستی

خریدار لوله داربستی به میزان حداقل تناژ 1000 تن می باشیم .

پروفیل
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار پروفیل

فریم به میزان حداقل تناژ 1000 تن خریداریم.

لوله صنعتی
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار لوله صنعتی

خریدار لوله شورینگ به میزان حداقل تناژ 1000 تن می باشیم .

مواد معدنی
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار مواد معدنی

خریدار بریکت به میزان حداقل تناژ 1000 تن هستیم.

میلگرد
11 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد آجدار ترجیحا کویر یزد به صورت روزانه با قیمت مناسب 2 ظرفیت هستیم.

×