ورق گرم - RFQ-1426

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار اهن عرفان ورق ٣ ميل ٢*١ فولاد st37 ورق ٥ ميل ٢*١ فولاد st37 رول آخوندنيا ٩١٦١١٨٧١٣٨

07 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)