حسین آخوندنیا

بنگاه آهن عرفان

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 بهمن، 1399 2 سال پیش

ورق گرم

خریدار اهن عرفان ورق ٣ ميل ٢*١ فولاد st37 ورق ٥ ميل ٢*١ فولاد st37 رول آخوندنيا ٩١٦١١٨٧١٣٨

×