چت
ورق روغنی (سرد)
15 آبان، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به ضخامت 0.5 و با عرض 1000 یا 1250 اصفهان هستیم.

×