ورق روغنی

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

یاور کیان , ورق روغنی با مشخصات ساده و کرکره ای بصورت رول و شیت با ضخامت 2 تا 8 برای هر کدام و به میزان ماهانه 20 تا 50 تن خریدار هستند. برای هماهنگی با شماره 09131144223 اقای پناهی تماس بفرمایید.

17 دی، 1399