چت

آگهی های خرید یاور کیان (احمد پناهی) - 5188

میلگرد
26 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار میلگرد

میلگرد آجدار A3 به شناسه های زیر خریدار می باشیم. میلگرد سایز 25 فولاد زاگرس 2 تن میلگرد سایز 20 فولاد زاگرس و ذوب آهن 25 تن میلگرد سایز 10 فولاد زاگرس و ...

میلگرد
22 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد با مشخصات زیر میباشیم. میلگرد سایز ۲۰ به میزان ۲۸ تن میلگرد سایز ۲۵ به میزان ۲۰ تن از کارخانه زاگرس یا ذوب آهن مقصد گچساران میلگرد سایز 12 به میزا ...

میلگرد
21 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد با مشخصات زیر میباشیم. میلگرد سایز 20 به میزان 28 تن میلگرد سایز 25 به میزان 20 تن از کارخانه زاگرس یا ذوب آهن مقصد گچساران میلگرد سایز 24 به م ...

ورق روغنی (سرد)
17 دی، 1399 3 سال پیش

ورق روغنی

یاور کیان , ورق روغنی با مشخصات ساده و کرکره ای بصورت رول و شیت با ضخامت 2 تا 8 برای هر کدام و به میزان ماهانه 20 تا 50 تن خریدار هستند. برای هماهنگی با شماره ...

پروفیل
16 مهر، 1399 4 سال پیش
پروفیل
16 مهر، 1399 4 سال پیش
تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش
تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش
×