شرکت حمل و نقل آریا سیر

اکبر سعیدی

33%

شرکت حمل‌ونقل آریا سیر - RFQ-1319

دسته خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

قبول حمل کالا به تمام نقاط کشور وشهری ۰۲۱۵۵۲۶۱۱۹۲-۹۳ ۰۹۱۲۲۴۶۸۷۴۸ ۰۹۱۲۸۹۲۵۴۸۴ اکبرسعیدی

فایلهای ضمیمه :
13 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات خدمات حمل و نقل وباربری