چت
قراضه و ضایعات استیل
17 مهر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ضایعات

بالاترین خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل تنگستن هستلوی و... سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت خرید نقدی

×