امیر پهلوانزاده

آهن پهلوانزاده

62%

قوطی و پروفیل

دسته محصولات :

قوطی و پروفیل

آهن آلات پهلوانزاده , قوطی 20*20 با مشخصات( ورق اصفهان 7 کیلویی ) به میزان 1.5 تن خریداری می کنند. برای هماهنگی با شماره 09116551877 _ 09116551878 جناب پهلوانزاده تماس بفرمایید.

09 دی، 1399