آذین فورج

مهندس علیزاده

73%

خریدار میل جک یا میل کروم وکسی که لوله استیل - RFQ-1291

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خریدار میل جک یا میل کروم وکسی که لوله استیل نسوز با مشخصات زیر می باشیم05837217715

فایلهای ضمیمه :
04 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی