مهدلوله امروز

امیر صابونی

60%

ورق 10*1500*6000 کاویان - RFQ-123

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

3 ظرفیت

09 تیر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)