ورق 6 میل st52 عرض 1250 - RFQ-122

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

تا عرض 1300 مشکلی ندارد و طول 2530

09 تیر، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)