چت

حدید گستر فولاد نظری

فرزاد نظری

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
17 مرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق 3 و 4

خریدار ورق سیاه 3 عرض 1.5 و 4 عرض 1.5 فولاد st37 هر کدام یک ظرفیت هستم.

×