حدید گستر فولاد نظری (فرزاد نظری) - 12107

حدید گستر فولاد نظری

فرزاد نظری

44%
جزئیات...
نام :

حدید گستر فولاد نظری

نام تجاری :

فرزاد نظری

کد کاربری :

f24-12107

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122729550
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×