حسین آخوندنیا

بنگاه آهن عرفان

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

ورق 3 میل عرض1 متر st37

برش به ابعاد 1*2

×