زارع شاهی

فلزگستر خرداد

60%

ورق 1/25 روغنی عرض 1250 - RFQ-118

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

رول یا شیت مبارکه

29 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)