سامیکس

سیدصابر سیدعلی

80%

سامیکس، اولین و تنها ارائه دهنده مایکروسافت در ایران، با 14 سال سابقه - RFQ-1146

دسته خدمات :

سایر

سامیکس، رتبه 1 انفورماتیک و اولین و تنها ارائه دهنده ERP Dynamics NAV مایکروسافت در ایران، با 14 سال سابقه فعالیت و بیش از 200 مشتری در حوزه راهکارهای سازمانی MIS https://bit.ly/2EjSkqG

فایلهای ضمیمه :
01 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سایر