چت
ورق روغنی (سرد)
18 تیر، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق 1.5 روغنی هر عرضی درجه1/2 بصورت رول/ مدت دارظرفیت/انبار اصفهان

×