ره آورد فولادسام یار(آهن فروشی شعبانی)

شعبانی

58%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 2 سال پیش

ورق 65تن گالوانیزه 70بلندبصورت رولی یاذوذنقه

ورق به صورت ذوذنقه باسفارش اندازه یابه صورت رولی بارگیری ازکارخانه

×