فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

ورق سیاه 6و10

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ترجیها فولادمبارکه باشد

18 خرداد، 1398