کامل سواره

اهن فروشی سواره

45%

ورق سیاه - RFQ-1081

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق سیاه به میزان 10 تن خریداری میشود 09142124012 جناب زرنگ

17 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)