خریدور روغنی - RFQ-1072

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

خرید ورق روغنی ضخامت 60عرض 132 یک ظرفیت شماره تماس:09149909032

14 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)