برشکاری و خمکاری کارگر

غلامرضا کارگر

49%

خمکاری و برشکاری - RFQ-1027

دسته خدمات :

خمکاری فلزات

برش خم از ضخامت 1میل تا 10 میل به طول 3 متر 09121553069 - 02166673173 -02166670568

03 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات خمکاری فلزات