چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
17 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

خریدار کویل سرد

کویل سرد 0.60 * 1250—st12 مبارکه خریداریم

×