خرید محصولات فلزی

خریدار ورق گالوانیزه 1*2
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 70 1*2 میزان 60 برگ ورق گال ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی 50*125
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی قهوه ای، نارنجی و پرتغالی ۵۰*۱۲۵ هر ...

24 خرداد، 1400
خریدار ورق موج دار
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق موج دار یا سینوسی عرض 110 طول 6متر ضخامت ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق کاشان سبک
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق کاشان سبک ورق 60 ورق 50 ورق 55 ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق رنگي آبي، سفيد و قهوه اي ٥٠ مباركه ظرفي ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه رنگی رال 9016 ، عرض 1250 ، ضخامت 0.7فولاد ...

23 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه و رنگی فولاد مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه و رنگی فولاد مباکه 50*125 ...

18 خرداد، 1400
خریدار ورق پوششی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق پوشش 8 متری و 7 متری طول پوشش 350 متر

18 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه خودرو
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ۰.۶ بلند خودرو و ورق گالوا ...

12 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی مبارکه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خريدار ورق رنگي آبي، سفيد و قهوه اي ٥٠ مبارك ...

11 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه شهرکرد
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ۶۰ بلند ۱.۲۵ خودرو شهرکرد ...

11 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی آبی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی ۶۰ ۱۲۵۰ آبی 24 تن

10 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ۳۸ تن ورق رنگی آبی عرض ۱۲۵ دارم میخام کرکره سینو ...

09 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.6 مقدا ...

08 خرداد، 1400
درخواست خرید ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

⚠️درخواست خرید ورق رنگیورق نارنجی 50*1250 فولاد مبارکه

06 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه خودرو
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 0.6 بلند خودرو و ورق گالوا ...

05 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق ۴۰ رنگی قهوای ۸۰۱۷ عرض ۱۲۵ یک ظرفیت

05 خرداد، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق ۵۰ رنگی طوسی کد ۷۰۴۰ عرض ۱۲۵ یک ظرفیت

04 خرداد، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 60 بلند 1.25 خودرو شهرکرد 1 ظر ...

04 خرداد، 1400
ورق نارنجی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق رنگی نارنجی یا آبیضخامت ۴۵ عرص بلند یک‌ رول

03 خرداد، 1400