چت

خرید محصولات فلزی

تیرآهن
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار تیرآهن

تیر آهن ۱۴ اصفهان خریداریم .

تیرآهن
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار تیراهن

خریدار تیراهن 12-14-16 میباشیم.

تیرآهن
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

استعلام میلگرد

استعلام میلگرد از 12 تا 22 از کارخانه های اروند و خلیج و ذوب را داریم.

تیرآهن
01 اسفند، 1402 4 روز پیش

خریدار تیرآهن

تیراهن ۲۰،۲۲ ذوب اهن اصفهان خریداریم

تیرآهن
29 بهمن، 1402 6 روز پیش

استعلام تیرآهن ذوب آهن

استعلام قیمت تیرآهن ذوب آهن با مشخصات زیر تیرآهن 18ذوب آهن 12 متری تیرآهن 20ذوب آهن 12 متری تیرآهن 22ذوب آهن 12 متری تیرآهن 14ذوب آهن 12 متری

تیرآهن
29 بهمن، 1402 6 روز پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن های زیر تیرآهن 20 به میزان 210 شاخه تیرآهن 27 به میزان 440 شاخه تیرآهن 14 به میزان 850 شاخه می باشیم.

تیرآهن
28 بهمن، 1402 1 هفته پیش

خریدار تیراهن

خریدار نیراهن سایز 14 به میزان 1 ظرفیت یا 5 بندیل میباشیم.

تیرآهن
23 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار نقدی ورق و تیراهن و میلگرد دست دوم

خریدار نقدی ورق و تیراهن و میلگرد دست دوم 25تا 32جهت تولید کشش میلگرد و تسمه با بالاترین قیمت با تناژ بالا می باشیم .

تیرآهن
23 بهمن، 1402 2 هفته پیش

خریدار نقدی ورق و تیراهن و میلگرد دست دوم

خریدار نقدی ورق و تیراهن و میلگرد دست دوم 25تا 32جهت تولید کشش میلگرد و تسمه با بالاترین قیمت با تناژ بالا می باشیم .

تیرآهن
18 بهمن، 1402 2 هفته پیش

فولاد

موارد عکس با مشخصات ذیل نیازمندیم

تیرآهن
16 بهمن، 1402 3 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیر ۱۴ اصفهان تسویه دوماهه با چک ثبتی ( غیر رسمی ) به میزان دوبسته خریداریم.

تیرآهن
10 بهمن، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیراهن

تیرآهن 14 ذوب آهن به صورت نقدی، قیمت مناسب خریداریم.

تیرآهن
10 بهمن، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن با مشخصات عکس هستیم.

تیرآهن
07 بهمن، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیرآهن

استعلام قیمت تیرآهن ۱۸ اصفهان ۸۰ شاخه ترجیحا انبار تهران را داریم.

تیرآهن
03 بهمن، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ ذوب قیمت مناسب خریداریم

تیرآهن
01 بهمن، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیر اهن

تیرآهن ۲۰،۲۲،۲۴ خریداریم

تیرآهن
01 بهمن، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیراهن

تیرآهن ۱۴،۱۶،۱۸ چک دهم خریداریم

تیرآهن
01 بهمن، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیر ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ اصفهان سنگین نقد - ۱۰ روزه - یکماه خریداریم .

تیرآهن
01 بهمن، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیر آهن

تیرآهن ۱۴،۱۶،۱۸ چک دهم خریداریم.

تیرآهن
30 دی، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیر آهن ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ اصفهان سنگین خریداریم.

×