چت

سپهر فولاد گستر سینا (آهن آلات نعیمی) - 14697

سپهر فولاد گستر سینا

آهن آلات نعیمی

56%
جزئیات...
نام شرکت :

سپهر فولاد گستر سینا

نام مدیر عامل :

آهن آلات نعیمی

کد کاربری :

f24-14697

وب سایت : https://t.me/ahanalatnaeimi
ایمیل :

-

تلفن : 05136902561 ، 05136902560
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

73775

توضیحات :

سپهر فولاد گستر سینا تهیه و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی دفتر مرکزی تهران تلفن تماس دفتر مشهد : 05136902560

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

تلفن :

05136902561

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×