خرید محصولات فلزی

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 3 روز پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن 14 ذوبی میباشیم.

تیرآهن (IPE)
01 مهر، 1402 5 روز پیش

خریدار تیراهن

تیرآهن ۱۴ اصفهان به میزان ۲۰ تن خریداریم.

تیرآهن (IPE)
30 شهریور، 1402 1 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن 14 اصفهان به میزان 20 تن خریداریم.

تیرآهن (IPE)
29 شهریور، 1402 1 هفته پیش

استعلام قیمت تیر اهن

درخواست استعلام قیمت تیر اهن 14 سبک و سنگین ذوب را دارم.

تیرآهن (IPE)
26 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار تیر اهن

خریدار تیر سایز 126 و 14 به میزان ظرفیت میباشیم.

تیرآهن (IPE)
22 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار تیر آهن

تیرآهن 14 ،16 ، 18، ذوبی سنگین مجموعا یک ظرفیت با کف ترین قیمت سمت سیستان و بلوچستان خریداریم.

تیرآهن (IPE)
21 شهریور، 1402 2 هفته پیش

استعلام تیرآهن

استعلام تیراهن سایز 14 را داریم.

تیرآهن (IPE)
21 شهریور، 1402 2 هفته پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل از سایز 2در 2 تا 4 در 8 میباشیم.

تیرآهن (IPE)
16 شهریور، 1402 3 هفته پیش

تیرآهن

10 شاخه تیرآهن 14 متفرقه خوش قیمت خریدارم.سپاس

تیرآهن (IPE)
14 شهریور، 1402 3 هفته پیش

تیر آهن ۱۲ ذوبی

خریدار تیر آهن ۱۲ ذوبی به مقدار ۱ ظرفیت

تیرآهن (IPE)
14 شهریور، 1402 3 هفته پیش

خریدار تیراهن

تیر اهن 14دوازده متری4شاخ خریداریم.

تیرآهن (IPE)
12 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیر اهن

خریدار تیر اهن 14 به میزان 20 تاشاخه و سایز 16 به میزان 20 تا شاخه میباشیم.

تیرآهن (IPE)
11 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن 33 یک شاخه می باشیم.

تیرآهن (IPE)
08 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیر آهن

خریدار تیراهن 18 به میزان دوشاخه می باشیم.

تیرآهن (IPE)
08 شهریور، 1402 4 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 5شاخه می باشیم.

تیرآهن (IPE)
04 شهریور، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیراهن

تیراهن ۱۴ قیمت مناسب خریداریم

تیرآهن (IPE)
31 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیر آهن

تیر ۱۴ اصفهان سنگین دو بسته قیمت مناسب خریداریم .

تیرآهن (IPE)
31 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴،۱۶ قیمت مناسب خریداریم

تیرآهن (IPE)
25 مرداد، 1402 1 ماه پیش

نیازمند تیرآهن

نیازمند تیر آهن 16 ذوب به میزان 11شاخه و تیر آهن 18 ذوب میزان 10شاخه هستم.

تیرآهن (IPE)
24 مرداد، 1402 1 ماه پیش

خریدار تیراهن

تیرآهن ۱۴،۱۶،۱۸ خریداریم

×