چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
تیرآهن
26 اردیبهشت، 1403 5 روز پیش

خریدار تیرآهن

تیر۱۴ ذوب خریداریم.

تیرآهن
26 اردیبهشت، 1403 5 روز پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن سایز 20 خریداریم.

تیرآهن
25 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

تیرآهن هیجده نرمال یزد

خواهان خرید تیرآهن نرمال سایز 18 با قیمت مناسب می باشیم

تیرآهن
24 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن 14 اصفهان واریز امروز خریدارم

تیرآهن
25 اردیبهشت، 1403 6 روز پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن با مشخصات زیر میباشیم. تیر 14 تعداد 960 شاخه تیر 16 تعداد 800 شاخه تیر 18 تعداد 750 شاخه تیر 20 تعداد 600 شاخه تیر 27 تعداد 450 شاخه

ورق گالوانیزه ورق گرم (سیاه) ورق رنگی تیرآهن لوله داربستی قوطی ستونی
23 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار لیست زیر

درخواست خرید موارد قیدشده قسمت پیشنهادی 09131700713https://t.me/Foolasachannelhttps://www.instagram.com/foolasa1?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA==‌

تیرآهن
23 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن سایز 14 به میزان 3 تریلی می باشیم

تیرآهن
22 اردیبهشت، 1403 1 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن سایز 14 به میزان 2 ظرفیت به صورت فوری در مشهد می باشیم

تیرآهن
18 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴ اصفهان خریداریم .

تیرآهن
18 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن غیر ذوبی سایز 14-16 از هرکدام 30 شاخه میباشیم.

تیرآهن
17 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴ ذوب ۳۰۵۰۰ خریداریم!

تیرآهن
17 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن با مشخصات زیر خریداریم تیرآهن 14 به میزان 22 شاخه تیرآهن 16 به میزان 29شاخه تیرآهن 18 به میزان 192 شاخه تیرآهن 20 به میزان 2 شاخه تیرآهن 22 به میزان 1 شا ...

تیرآهن
11 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴ از خط خریداریم

تیرآهن
10 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیر ۱۴ اصفهان یک ظرفیت پول امروز خریداریم .

تیرآهن
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن ۱۴،۱۶،۱۸ ذوب آهن قیمت مناسب خریداریم.

تیرآهن
21 فروردین، 1403 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیر آهن ۱۴ اصفهان خریداریم .

تیرآهن
18 فروردین، 1403 1 ماه پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن سایز 27 در مازندارن و استان های اطراف میباشیم.

تیرآهن
16 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیر آهن ۱۸ اصفهان سنگین خریداریم.

تیرآهن
14 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن سایز 27 در مازندارن و استان های اطراف میباشیم.

تیرآهن
19 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن با مشخصات عکس هستیم.

×