پاک بازرگان فولاد نقش جهان

میلاد پاکروان

49%
جزئیات...

اعلام موجودی پاک بازرگان فولاد نقش جهان (میلاد پاکروان) - 9847

میلگرد آجدار
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 25 اسفند (کد : 38419)

شرکت پاک بازرگان فولاد نقش جهان عرضه انواع آهن آلات: 🔶ميلگرد(ذوب آهن اصفهان،سرمد ابركوه،بافق يزد،نيشابور) 🔷تير آهن(ذوب آهن اصفهان)

تیرآهن (IPE)
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 25 اسفند (کد : 38418)

شرکت پاک بازرگان فولاد نقش جهان عرضه انواع آهن آلات: 🔶ميلگرد(ذوب آهن اصفهان،سرمد ابركوه،بافق يزد،نيشابور) 🔷تير آهن(ذوب آهن اصفهان)

×