جواد برجی (ضایعات برجی) - 9794

جواد برجی

ضایعات برجی

36%
جزئیات...
نام :

جواد برجی

نام تجاری :

ضایعات برجی

کد کاربری :

f24-9794

وب سایت :

ایمیل :

Javadborji16@gmail.com

تلفن :

-

کد ملی :

1285097456

سال آغاز فعالیت :

1396

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)