رضا غریبی (راهیان صنعت آنزان) - 9742

رضا غریبی

راهیان صنعت آنزان

29%
جزئیات...
نام :

رضا غریبی

نام تجاری :

راهیان صنعت آنزان

کد کاربری :

f24-9742

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

Sisim

×