کاسپین

جناب آقای سایه افکن

29%
نام شرکت :

کاسپین

نام مدیر عامل :

جناب آقای سایه افکن

کد کاربری :

f24-9585

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ترخیص کاری و خدمات گمرک

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش کاسپین

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید