چت

کاسپین (جناب آقای سایه افکن) - 9585

کاسپین

جناب آقای سایه افکن

29%
جزئیات...
نام شرکت :

کاسپین

نام مدیر عامل :

جناب آقای سایه افکن

کد کاربری :

f24-9585

وب سایت :
ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ترخیص کاری و خدمات گمرک

دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×