آگهی های خرید فهیمی (دژگستر)

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36394
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

09191590094

31 شهریور، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید