آگهی های خرید فهیمی (دژگستر) - 9522

ورق گالوانیزه و رنگی
27 آذر، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق آبی

ورق آبی 47 و 48 عرض بلند یک رول خریدار می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 3 سال پیش
×