امیر (بلوچ) - 9468

نام :

امیر

نام تجاری :

بلوچ

کد کاربری :

f24-9468

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش تیراهن و قوطی و پروفیل دست دوم.

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

مشخصات:

تیراهن دست دوم

دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

دست دوم

×