برشکاری قائم

نجف ممی پور

44%
جزئیات...

آگهی های خرید برشکاری قائم (نجف ممی پور) - 920

ورق گالوانیزه و رنگی
10 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید ورق گالوانیزه

ورق 1/8عرض 1000 ظرفیت خریداریم

ورق گالوانیزه و رنگی
22 تیر، 1401 11 ماه پیش

خرید ورق 2/8

ورق 2/8 * 125 حدودا 10تن خریداریم.

×