چت

برشکاری قائم (نجف ممی پور) - 920

نام شرکت :

برشکاری قائم

نام مدیر عامل :

نجف ممی پور

کد کاربری :

f24-920

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166674422
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

برشکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد بلوک 6 پلاک 222

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66674422

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×