فولاد برش کسری (اصغر اسماعیلی) - 913

فولاد برش کسری

اصغر اسماعیلی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد برش کسری

نام مدیر عامل :

اصغر اسماعیلی

کد کاربری :

f24-913

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03152424554
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

<br/>انجام کلیه خدمات بارگیری و تخلیه و انبارداری <br/>انجام خدمات برشکاری طبق سفارش مشتری تا ضخامت 20 میلیمتر

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،مبارکه روبه روی پایانه

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 52424554

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

دسته محصول :

انبارداری

×