چت

خانجانی (سپاهان جاده) - 9040

نام :

خانجانی

نام تجاری :

سپاهان جاده

کد کاربری :

f24-9040

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان امام خمینی خیابان امیر کبیر پایانه امیر کبیر

توضیحات :

ساعات کاری : پاسخگویی 24 ساعته شماره تماس : 03133860500

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

حمل و نقل سپاهان جاده

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل انبارداری

×