استحکام فولاد آکام مبین

حسین جهانگیری

50%
جزئیات...

اعلام موجودی استحکام فولاد آکام مبین (حسین جهانگیری) - 8812

ورق روغنی (سرد)
28 فروردین، 1401 11 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 فروردین (کد : 39017)

با سلام کلاف 1470*DC04 0.65 1140*925*DC04 0.80 1500*1350*DC04 0.70 1650*1200*0.88 DC04 1804*905*0.70 DC01 تماس : خانم هاشمی کارشناس فروش ورق سرد ۰۸۱۳۸۲۶۴۴۶۹ ۰۹۱۸۰۱۹۸۸۹۱

ورق اسید شویی
21 اسفند، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 28 آذر (کد : 34027)

استحکام فولاد آکام مبین تامین کننده ی انواع ورق : گرم روغنی گالوانیزه اسیدشویی ۰۸۱۳۸۲۶۴۴۶۹ ۰۸۱۳۸۲۸۱۱۱۸

ورق گالوانیزه و رنگی
21 اسفند، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 آذر (کد : 34026)

استحکام فولاد آکام مبین تامین کننده ی انواع ورق : گرم روغنی گالوانیزه اسیدشویی ۰۸۱۳۸۲۶۴۴۶۹ ۰۸۱۳۸۲۸۱۱۱۸

ورق روغنی (سرد)
21 اسفند، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 28 آذر (کد : 34025)

استحکام فولاد آکام مبین تامین کننده ی انواع ورق : گرم روغنی گالوانیزه اسیدشویی 08138264469 08138281118

ورق گرم (سیاه)
21 اسفند، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 آذر (کد : 34022)

استحکام فولاد آکام مبین تامین کننده ی انواع ورق : گرم روغنی گالوانیزه اسیدشویی 08138264469 08138281118

×