استحکام فولاد آکام مبین (حسین جهانگیری) - 8812

استحکام فولاد آکام مبین

حسین جهانگیری

50%
جزئیات...
نام شرکت :

استحکام فولاد آکام مبین

نام مدیر عامل :

حسین جهانگیری

کد کاربری :

f24-8812

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 08138264469 ، 08138281118
شناسه ملی :

14009179898

سال آغاز فعالیت :

99

کد اقتصادی :

411663148479

شماره ثبت :

-

توضیحات :

استحکام فولاد آکام مبین تامین کننده ی انواع ورق : گرم روغنی گالوانیزه اسیدشویی 08138264469 08138281118

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق اسید شویی

×