چت

بازرگانی و آهن آلات مراد زاده

مرتضی مراد زاده

29%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی و آهن آلات مراد زاده (مرتضی مراد زاده) - 881

میلگرد
21 تیر، 1402 1 سال پیش

خریدار میلگرد جهان فولاد سیرجان

میلگرد جهان فولاد سیرجان سایزهای 12 ، 16 ، 20 هر کدام به میزان 8 تن خریداریم.

×