بهزاد (سبحانی) - 8691

نام :

بهزاد

نام تجاری :

سبحانی

کد کاربری :

f24-8691

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خریدو فروش انواع مقاطع فولادی . انبار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

گالوانیزه

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

نبشی