صالح خباز زاده (خباززاده) - 849

صالح خباز زاده

خباززاده

41%
جزئیات...
نام :

صالح خباز زاده

نام تجاری :

خباززاده

کد کاربری :

f24-849

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05136905551 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکار ورق

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×