نام :

صالح خباز زاده

نام تجاری :

خباززاده

کد کاربری :

f24-849

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05136905551 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکار ورق

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید صالح خباز زاده

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید