اکبری (ذوب فلزات اکبری) - 8457

اکبری

ذوب فلزات اکبری

29%
جزئیات...
نام :

اکبری

نام تجاری :

ذوب فلزات اکبری

کد کاربری :

f24-8457

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02177707749
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید ساچمه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

×