چت

مهان فولاد جم ( آهن جم )

حمیدرضا پورجم

68%
جزئیات...

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 2,800,000

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 2,850,000

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 3,530,000

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 4,270,000

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 5,500,000

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 6,150,000

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 7,800,000

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 9,100,000

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 11,000,000

پروفیل چهارچوب فلزی ساده(معمولی)ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000

پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000

پروفیل چهارچوب فلزی نگینی ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000

پروفیل لنگه دری (۵۰۸) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000

پروفیل کلافی _چهار چوبی(509) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000

پروفیل سپری (507) ضخامت 2

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 22,000
×