نوآوران صنعت (امیر لواسانی) - 7862

نوآوران صنعت

امیر لواسانی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

نوآوران صنعت

نام مدیر عامل :

امیر لواسانی

کد کاربری :

f24-7862

وب سایت :

ایمیل :

amirhlavasani@gmail.com

تلفن : 02136424369 ،
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

13

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

پذیرش تمامی محصولات فلزی به جزئ(اسکله ساختمان)

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

انواع سازه ای فلزی سوله اسکله مخازن

افتخارات و گواهینامه ها
×