برسام استیل اصفهان (اصفهان آیرون تریدینگ) (سیدصالح هاشمی) - 785

برسام استیل اصفهان (اصفهان آیرون تریدینگ)

سیدصالح هاشمی

54%
جزئیات...
نام شرکت :

برسام استیل اصفهان (اصفهان آیرون تریدینگ)

نام مدیر عامل :

سیدصالح هاشمی

کد کاربری :

f24-785

وب سایت :

https://www.isfahaniron.com

ایمیل :

-

تلفن : 03136624242
شناسه ملی :

14010059512

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

برسام استیل اصفهان تامین انواع ورق سیاه . پروفیل زد . نبشی و قوطی و پروفیل http://instagram.com/isfahanirongroup

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

تلفن :

03136624242

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

قوطی ستونی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×