چت

آگهی های خرید احسان رستگار مقدم () - 7734

ناودانی
23 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ناودانی سنگین

ناودانی 14 سنگین یک ظرفیت خریداریم.

ورق گالوانیزه
23 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق رنگی سفید

ورق رنگی سفید عرض 125 ضخامت 50 قیمت مناسب 2 رول خریداریم.

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28060

60 کوتاه 1000 ///50 بلند 1250/// 60 بلند 1250 /// بار ترکیبی کلا 1 ظرفیت.

×