فرزین موسوی (فولاد غرب) - 768

فرزین موسوی

فولاد غرب

29%
جزئیات...
نام شرکت :

فرزین موسوی

نام مدیر عامل :

فولاد غرب

کد کاربری :

f24-768

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×